Mọi vấn đề liên quan các bạn có thể liên hệ đến Lôi Đình Chi Nộ bằng cách:
– Gửi mail đến địa chỉ: gamecua8x@gmail.com
– Inbox qua fanpage facebook: https://www.facebook.com/gamecua8x

Trân trọng!