19h ngày 6/8/2022 Ra mắt SIÊU PHẨM Võ Lâm Truyền Kỳ 1PC – Phiên bản trang bị xanh

📣【𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗩𝗼̃ 𝗟𝗮̂𝗺 𝗧𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗞𝘆̀ 𝟭 𝗣𝗖 – 𝗣𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗯𝗮̉𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗶̣ 𝘅𝗮𝗻𝗵 – 𝗥𝗮 𝗺𝗮̆́𝘁 𝗺𝗮́𝘆 𝗰𝗵𝘂̉ 𝗵𝗼̂̀𝗶 𝘂̛́𝗰 𝘃𝗮̀𝗼 𝟭𝟵𝗵 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟲/𝟴/𝟮𝟬𝟮𝟮】

💥 𝑯𝒐̂̀𝒊 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒂̣𝒊 𝒎𝒂́𝒚 𝒄𝒉𝒖̉ 𝑯𝒐̂̀𝒊 𝑼̛́𝒄 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 3 𝒏𝒂̆𝒎 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒊 𝒕𝒆̂𝒏 𝒎𝒊𝒆̂̀𝒏 “𝘁𝗶𝗻𝗵𝗵𝘂𝘆𝗻𝗵𝗱𝗲.𝗰𝗼𝗺”

🔥 Tái hiện lại phiên bản Võ lâm truyền kỳ 2005 đúng nghĩa nhất : Cày quốc chậm , tiền vạn có giá trị , trang bị xanh Option tỉ lệ thấp , ….

🕹𝗔𝗹𝗽𝗵𝗮 𝗧𝗲𝘀𝘁 : 19h ngày 29/7/2022
🎮𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗕𝗲𝘁𝗮 : 19h ngày 6/8/2022

♻️ 𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 : 4 acc / PC , 10 acc / IP , 2 acc Thiếu lâm / IP , 2 acc thiên nhẫn / IP , 2 acc Thiên vương / IP , 2 Acc ngũ độc / IP
➡️ 𝐏𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 : Thân Pháp hê thống skill cân bằng

▬▬▬▬▬▬▬▬🔥▬▬▬▬▬▬▬▬
🎁 𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐆𝐈𝐅𝐓𝐂𝐎𝐃𝐄
– L.i.k.e bài viết và Fanpage Tình Huynh Đệ JX
– Bình luận 1 nội dung bất kỳ tại bài viết này
Sau khi hoàn thành BQT sẽ inbox cho bạn nhận GIFTCODE tại máy chủ 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐔̛́𝐜
– Phần thưởng bao gồm :
𝟱 𝗧𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗹𝗼̣̂
𝟭 Đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗞𝘆̃ 𝗡𝗮̆𝗻𝗴 + 𝟱 Đ𝗶𝗲̂̉𝗺 𝗧𝗶𝗲̂̀𝗺 𝗡𝗮̆𝗻𝗴
𝟱 𝗕𝗮́𝗰𝗵 𝗤𝘂𝗮̉ 𝗟𝗼̣̂ + 𝟱 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗦𝗼̛𝗻 𝗕𝗮̉𝗼 𝗟𝗼̣̂
▬▬▬▬▬▬▬▬🔥▬▬▬▬▬▬▬▬
🎁𝗛𝗼̂̃ 𝗧𝗿𝗼̛̣ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝘂̉.
– Khởi đầu game đẳng cấp Lv 10
– 1 bộ trang bị kim phong 14 ngày
– Vòng sáng hồi máu tới cấp độ 60
– Túi máu tân thủ tới cấp độ 60
– 1 Bạch Mã Cấp Độ 20
– 1 Thần hành phù ( 14 ngày )
– 1 Thổ địa phù 1000 lần
– Hỗ trợ Kỹ năng cấp 10-60
– Hỗ trợ 1 Bí kíp môn phái khi đạt level 80 ( Không Hỗ trợ Vân Long Kích )
– Ấn tân thủ Hồi phục sinh lực và nội lực ( 3 ngày )
▬▬▬▬▬▬▬▬🔥▬▬▬▬▬▬▬▬
🎮 𝗠𝗮́𝘆 𝗰𝗵𝘂̉ 𝗛𝗼̂̀𝗶 𝗨̛́𝗰 𝗰𝗼́ 𝗴𝗶̀ 𝗛𝗢𝗧
• Miễn phí hoàn toàn giờ chơi
• Hệ thống Auto VLBS 1.9 Miễn phí dễ sử dụng
• Hệ thống Auto PK kim yến miễn phí cho toàn server không vào bang cũng có thể sử dụng được
• Hệ thống bãi luyện skill miễn phí
• Hệ thống máy chủ có sức chứa lên tới 10.000 member chống lag disconnect , dump , …
• Hệ thống Hoạt động đua top bang hội sẽ diễn ra hàng tháng chỉ sau khi máy chủ khai mở 1 tuần
• Hoạt Động máy chủ gắn liên với phiên bản CTC 2005 : Dã tẩu , Liên đấu , Tống kim , Boss đại Hoàng kim , Boss Tiểu Hoàng kim , Công thành chiến , Vượt ải , Phong Lăng độ , …
• Đầu Tư Quảng Cáo Khủng – Thường và Xuyên Suốt Quá Trình Vận Hành Game bảo đảm lượng người chơi tốt nhất .
▬▬▬▬▬▬▬▬🔥▬▬▬▬▬▬▬▬
⚔️𝗦𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗺𝗮́𝘆 𝗰𝗵𝘂̉ 𝗧𝗵𝘂̛̉ 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 ⚔️

– 𝐋𝐨𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐮𝐲𝐧𝐡 đ𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝟐𝟎 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 : 𝟑𝟎/𝟕 đ𝐞̂́𝐧 𝟓/𝟖 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐓𝐎𝐏 𝟏 : 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ

– 𝐒𝐚̆𝐧 𝐛𝐨𝐬𝐬 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐢𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐊𝐢𝐦 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝟐𝐡𝟑𝟎 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏/𝟖 -> 𝟓/𝟖 𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ / 𝐛𝐨𝐬𝐬

– 𝐒𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐮𝐚 𝐭𝐨𝐩 𝐓𝐨̂́𝐧𝐠 𝐊𝐢𝐦 𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚𝐭𝐞𝐬𝐭 𝟐𝟏𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝟏/𝟖 – 𝟓/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟐.
𝐕𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐓𝐨𝐩
𝐓𝐨𝐩 𝟏 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝐓𝐨𝐩 𝟐 𝟒𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝐓𝐨𝐩 𝟑 𝟑𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ

▬▬▬▬▬▬▬▬🔥▬▬▬▬▬▬▬▬
🏅𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉ : 𝘁𝗶𝗻𝗵𝗵𝘂𝘆𝗻𝗵𝗱𝗲.𝗰𝗼𝗺

Xem thêm: Link Tải Game Bài Manclub Cho iPhone, Android, PC, APK

Bài viết liên quan: