Tường Vân Động lưu rương ở đâu? đi đường nào?

Bạn đang tìm hiểu Tường Vân Động lưu rương ở đâu? làm cách nào để đi đến? Trong bài viết này Lôi Đình Chi Nộ sẽ giải đáp cho các bạn.

Cấp độ train tại Tường Vân Động

Tường Vân Động được chia làm 4 tầng tương ứng với level khác nhau:

 • Tường Vân Động tầng 1: dành cho nhân vật cấp độ 5x
 • Tường Vân Động tầng 2, 3, 4: dành cho nhân vật cấp độ 6x

Tường Vân Động lưu rương ở đâu

Câu hỏi: Tường Vân Động lưu rương ở đâu?

Trả lời: Tương Dương

Câu hỏi: Tường Vân Động đi đường nào?

Trả lời: Dương Châu Tây => Cái Bang => Tường Vân Động tầng 1, 2, 3, 4.

Xem thêm:

Đối với những phiên bản võ lâm 1 lậu sẽ có phù hỗ trợ nhanh chóng mà không cần di chuyển.

Cách lưu rương: đến thành Tương Dương, tìm rương chứa đồ gần nhất và nhấp vào rương là xong. Bạn có thể yên tâm train, cấm auto sẽ tự về thành và trở lại điểm cũ một cách nhanh chóng.

Các map train 5x, 6x tương tự Tường Vân Động

Dành cho nhân vật level 50 – 59:

 • Mê Cung Thiết Tháp tầng 1,2,3: Biện Kinh Tây => Mê Cung Thiết Tháp
 • Thiên Tâm Tháp tầng 1, 2: Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp
 • Ác Bá Địa Đạo: Đại Lý Phủ => Ác Bá Địa Đạo
 • Hương Thuỷ Động: Thành Đô Tây => Thanh Thành Sơn => Hương Thuỷ Động
 • Thiên Tâm Động: Biện Kinh Nam => Phục Ngưu Sơn => Thiên Tâm Động

Dành cho level 60 – 69:

 • Thiên Tâm Tháp tầng 3: Đại Lý Phủ => Thiên Tâm Tháp
 • 108 La Hán Trận: Biên Kinh Nam => Thiếu Lâm Tự => La Hán Đường => đi phía sau tượng Phật
 • Nha Môn Mật Đạo: Tương Dương => Nha Môn Mật Đạo
 • Dương Giác Động: Long Tuyền Thôn => Nhạn Đãng Sơn => Dương Giác Động
 • Linh Cốc Động: Dương Châu Tây => Thục Cương Sơn => Linh Cốc Động
 • Hoành Sơn Phái: Ba Lăng Huyện => Nam Nhạc Trấn => Hoành Sơn Phái

Có thể bạn cần biết:

Xem thêm: Link Tải Game Bài iWIN Club - iOS - Android - APK - 2024

Bài viết liên quan: